SÖK MEDEL UR SKÄRVÅRDSFONDEN

SKÄRVÅRDSFONDEN

Skärvårdsfonden etablerades 1993 med hjälp av en donation från Lars Gräslund, sommarboende på Grönsö. Sedan 2018 förvaltas de kvarvarande medlem i fonden av Gryts Skärvårdsförening.

Fondens syfte och ändamål

Enligt Lars gåvobrev är gåvans syfte att stödja åtgärder och verksamhet som i första hand syftar till:

 • att hålla skärgårdslandskapet hävdat och brukat,
 • att hålla skärgårdslandskapet bebott med en fastboende och brukande befolkning,
 • att vårda skärgårdslandskapets traditionella bebyggelse, samt
 • att skydda och bevara skärgårdens natur, inklusive dess vatten, samt flora och fauna över och under vattenytan.

Medlen i fonden ska vidare användas för:

 • Utbildning till unga människor i syfte att bidra till kommande generationers kunskap och förståelse för naturvård i skärgårdslandskapet.
 • Att öka kunskapen om miljöpåverkan på skärgårdslandskapets fauna och flora, till grund för effektivare hänsynsregler och skyddsprogram
 • Att möjliggöra bevarande av skärgårdsområden med goda förutsättningar för unik fauna och flora eller med särskilt skyddsvärt naturligt ekosystem.
 • Att möjliggöra objektiv information om effekterna av det moderna samhällets miljöpåverkan och av naturvård på skärgårdslandskapets ekosystem.
 • Att befrämja en bebyggelseutveckling i skärgården som harmonierar med det specifika kulturlandskapets karaktär.
 • Naturvårdsprojekt (skärvård) inom Gryts skärgård.
 • Opinionsskapande och praktiska insatser, som ger förutsättningar och främjar en nödvändig skötsel och som kan uppmuntra motsvarande insatser på andra platser.
 • Insatser/finansiering ska speciellt värna höga och unika natur- och kulturmiljövärden på platser i Gryts skärgård där alla har tillgänglighet och därmed gynnar det allmänna och bidrar till allmänhetens förståelse för värdena.

Anslag ges företrädesvis till projekt i Gryts skärgård.

Ansökningsformulär

Utdelning

Utdelning av medel från fonden sker efter beslut i Gryts Skärvårdsföreningens styrelse och till projekt som ryms inom fondens syfte och ändamål.

Målsättningen är att Skärvårdsfondens medel ska delas ut med belopp som motsvarar fondens årliga värdeökning, men kan avvika baserat på styrelsebeslut.

Minst fem av styrelsens ledamöter måste bifalla ett ärende om utdelning. Om en ledamot i Skärvårdsföreningens styrelse är jävig i ett utdelningsärende ska den styrelseledamoten inte delta i beslutet. I en jävssituation krävs att minst fyra styrelsemedlemmarna röstar för projektet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: