SKÄRVÅRDSDIPLOM

Skärvårdsdiplom

För att belöna och uppmuntra till goda skärvårdande insatser delar Gryts Skärvårdsförening årligen ut ett diplom till särskilt förtjänta personer vid årsstämman.

Exempel på tidigare mottagare av diplom är:

Stig och Göran Andersson på Håskö som håller sin ö i ett väl hävdat och fint skick. Senare har även nästa generation på Håskö belönats: Åsa och Peter.

Kaj Engman på Strömmen som fraktar ut djur för bete på ett antal öar i Gryts Skärgård.

Barbro Jansson för sina insatser med renovering och röjning på Bondekrok.

Tommy Ljung som postförare i över 50 år med bas och boende på Fångö.

Henning Mankell för sitt engagemang för Gryts Skärgård på olika sätt.

Berth Andersson för att han som byggare arbetat för bevarandet och vidmakthållandet av goda byggnadstraditioner.

Ann-Sofie och Hans Zschaeck, Harstena, för sina insatser på olika sätt, som engagerade vårdare på Sandgärdet, som tillsynsmän och som båtförare med uppdrag för räddningstjänst, telekomoperatörer mm.

Jonas och Micka Andersson, Kättilö, för sina skärvårdande insatser, dels hemma på egna ön, men också för djurhållning och bete på flera andra öar.

Per (Pelle) Gräslund, Grönsö. Den självklare och främste mottagaren, för sin livsgärning i Skärvårdens tjänst. Föreningens grundare och mångårige ordförande. Grönsö blev också dokumenterad som ”Den vackraste ön” av filmaren Peter Gerdehag. Pelle fick också kommunens kulturpris och blev utnämnd till Hedersdoktor vid Linköpings Universitet för sina skärvårdande insatser.

Se hela listan med diplommottagare här.

%d bloggare gillar detta: