Om oss

Gryts skärvårdsförening

Gryt har en unik skärgård som är väl värd att ”vårda, vörda och värna”.

Gryts Skärvårdsförening bildades 1993. Vi verkar för en långsiktig utveckling i Gryts Skärgård och engagerar oss i många frågor om kulturlandskapet, miljö, byggande, möjligheter till försörjning i skärgården, kommunikationer, kontakter med myndigheter osv. Vi driver och deltar i  olika skärvårdande projekt, informerar om god skärvård på möten, i skrift och visar på goda exempel. Vi har valt samarbete i olika sammanhang med företrädare som alla representerar kust med skärgård i Östergötland och Småland. Föreningen har drygt 250 medlemmar.

Ändamål

Ur stadgarna, antagna 1993, hämtar vi föreningens Ändamål i §2:

Gryts skärvårdsförening

skall verka för en långsiktig utveckling i Gryts skärgård som ökar möjligheterna att kommande generationer skall kunna glädja sig åt och uppleva:

En levande Skärgård         

Vi vill bidra till att bereda överlevnads- och utkomstmöjligheter för en bofast skärgårdsbefolkning.

Vackert kulturlandskap          

Vi vill att skärgården, genom brukning, bevarar väsentliga delar av kulturlandskapets ängar,                                                            betesmarker och åkrar med en landskapsvård som även ger arbetstillfällen genom ett hänsynsfullt och småskaligt skogsbruk.

Anpassad bebyggelse

Vi vill verka för att bebyggelsens och olika anläggningars utformning anknyter till traktens byggnadstradition och landskapsbild,

Ren och rik natur

Vi vill samspela med och understödja det arbete som krävs för att förbättra den fysiska miljön i hav, luft och mark samt bevara biologisk mångfald.

Styrelse

Ordförande – Karsten Åström
Vice ordförande – Anna Gräslund
Sekreterare – Erik Fahlbeck
Kassör, webmaster & redaktör – Julia Gustafsson
Ledamot – Lotta Liliedahl
Ledamot – Johan Gustafsson
Suppleanter – Lars Cnattingius och Kenneth Magnusson

Samarbete

Gryts Skärvårdsförening samarbetar med Valdemarsviks Sparbank. Banken strävar efter att stödja det lokala samhället, varav skärgården är en del. 

Principer för Behandling av Personuppgifter

%d bloggare gillar detta: