FÖRENINGENS SKRIFTER

Beställningar kan göras genom e-post till: ordforande@skarvardsforening.se 

Beställda skrifter levereras på Fyrudden efter överenskommelse, eller kan sändas med post mot portokostnad. 

Uppge önskemål om leveranssätt vid beställning. 

Per Gräslunds uppsats Harstena och Kråkmarö
En oskiftad och en skiftad skärgårdsby
(Nytryck 2019)                                                                       100 kr            

Per Gräslund och Per Anders Boquist
Kråkmaröborna, Band 1 och band 2                                 150 kr            

Byggnadstradition i Gryts skärgård
Text Frans Liliedahl, Bild Karin Klöör                             100 kr            

Hydrographicas Kråkmarökort
med Per Gräslunds beskrivning                                          50 kr           

Den vackraste ön, Dvd om Grönsö                                     50 kr           

Alsing Svensson; Dikter                                                         25 kr           

Porto:
Harstena-Kråkmarö, Vackraste ön och Dikter, 22 kr
Kråkmarökort, 44 kr
Byggnadstradition, 66 kr
Kråkmaröborna, 167 kr

%d bloggare gillar detta: