om oss

Ändamål

Ur stadgarna, antagna 1993, hämtar vi föreningens Ändamål i §2:

Gryts skärvårdsförening

skall verka för en långsiktig utveckling i Gryts skärgård som ökar möjligheterna att kommande generationer skall kunna glädja sig åt och uppleva:

En levande Skärgård         

Vi vill bidra till att bereda överlevnads- och utkomstmöjligheter för en bofast skärgårdsbefolkning.

Vackert kulturlandskap          

Vi vill att skärgården, genom brukning, bevarar väsentliga delar av kulturlandskapets ängar,                                                            betesmarker och åkrar med en landskapsvård som även ger arbetstillfällen genom ett hänsynsfullt och småskaligt skogsbruk.

Anpassad bebyggelse

Vi vill verka för att bebyggelsens och olika anläggningars utformning anknyter till traktens byggnadstradition och landskapsbild,

Ren och rik natur

Vi vill samspela med och understödja det arbete som krävs för att förbättra den fysiska miljön i hav, luft och mark samt bevara biologisk mångfald.