Program och aktiviteter

 Sommarprogram 2020 

Sommarens program har påverkats av Coronaviruset och vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Vi omber därför alla som är 70+ eller tillhör annan riskgrupp, att skjuta upp ert deltagande till nästa år. Deltagande i utomhusaktiviteter sker efter eget omdöme.

13 juni kl 9.00
Pinnplockardag på Sandgärde. Vi hjälper Harstenaborna att hålla efter sin ängsholme. Egen skjuts och matsäck.

5 juli kl 11.00
Årsstämma utomhus på Kråkmarö, utan föredrag och diplomutdelning. Egen skjuts och matsäck. För dem som är 70+ eller tillhör annan riskgrupp, finns möjlighet att lämna fullmakt till annan medlem. Blankett för fullmakt och årsmöteshandlingar finns här

18 juli från kl 10.00
Kättilö dansbana. Vi fortsätter upprustningen som påbörjades förra året. Den inplanerade festen med dans skjuts fram till nästa år. Egen skjuts och mat. 

27 juli kl 11.00
Årets kulturvandring går till Grönsö. Egen skjuts och matsäck.