Aktiviteter

 

SOMMARPROGRAM 2017

17 juni, Sandgärdet, ”pinnplockardag”.

Vi träffas för att, tillsammans med Harstenaborna, rensa, röja och plocka pinnar under trevliga former. Vi kombinerar en arbetsinsats med att följa upp och se hur fint det blivit efter restaureringen av Harstenas betesholme. Egen båt med tilläggning vid Västerudd där vi samlas klockan 10.00. Medtag egen matsäck och lämpligt redskap (typ kratta, sekatör och såg)

2 juli, Årsmöte - Kråkmarö

Årsmötet hålles, som vanligt,  första helgen i juli, i år söndagen den 2 juli. Platsen blir även i år på Kråkmarö i Ledins ladugård. Vi börjar klockan 11.00 och startar med stadgeenliga punkter. Därefter följer ett föredrag, som i skrivande stund ej är helt klart. (Information kommer senare på hemsidan) Efter dessa punkter intas medhavd pic-nic på tunet. Vid dåligt väder är vi under tak.

26 juli, Årets vandring - Gräsmarö

Årets studiebesök/vandring med fokus på "Byggnadstradition i Gryt" blir på Gräsmarö. Samling klockan 10.30 på Gräsmarö vid bryggan där kollektivtrafiken angör. Tidpunkten är anpassad för att det skall gå att utnyttja Östgötatrafiken och kräver egen individuell bokning i god tid. Programmet skall vara avslutat så att man kan åka med Östgötatrafiken tillbaka till Fyrudden. Egen medhavd matsäck.

5 augusti, Flatskärs kummel

Preliminärt program. Skärvårdsföreningen har för avsikt att "adoptera" Flatskärs kummel som ligger strax sydost om Eköns camping vid Flisdjupet. Växtligheten på skäret behöver röjas och kummlet målas och programmet innefattar arbetsinsats. Egen båt och medhavd matsäck. Samling på skäret klockan 10.00. Fastställt program på hemsidan.

Övriga aktiviteter som stöds av Skärvårdsföreningen:

19-21 juli, Kustdagarna i Gryt

29 juli, Boködagen kl 10-16. Båt från Breviksnäs och Fyrudden. Länsstyrelsen informerar senare om tider och anmälan.

19 augusti, Internationella fyrdagen.  Häradskärs fyr visas och hålls öppen